آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان جدید، طبقه 1-، اتاق 109-

تلفن: 61114353

پست الکترونیکی: support@faradic.ir

ثبت نظرات شما
عنوان:  
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:    
نظر شما 
متن تصویر زیر را وارد نمایید
(این متن به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)